Blacko

Just a Dream...

Kategori: Allmänt

Grenade....

Kategori: Allmänt

I came to win, to fly...

Kategori: Allmänt

Jag har aldrig kännt sån frid i mig själv som jag gör nu. Du fann mig och tog mig in, tog mig in till ditt hjärta. Jag tog dig till mitt och jag har aldrig kännt att jag är nöjd med en annan person jag är expert på att finna fel hitta brister men du är helt perfekt jag vill inte ändra något. Så ordspråket i love you the way you are är ord som beskriver dig.